Header Ads

Summary of Chapter 2 | Trigonometry | Use of Pythagoras Theorem | June 2017

Summary of Chapter 2 | Trigonometry | Use of Pythagoras Theorem | June 2017


TV Saiz Apa yang Anda Perlu Beli:
Encik James melihat iklan T.V di suratkhbar di mana beliau iatu T.V mempunyai 16 inci tinggi dan lebar 14 inci. Kirakan panjang pepenjuru skrinnya dengan menggunakan teorem Pythagoras
(16)^2 + (14)^2 =
256 + 196 = C2
√452 = C
21 inci = C


Mencari Komputer Berukuran Tepat: Mary ingin mendapatkan monitor komputer mejanya yang boleh menampung monitor 22 inci. Di kedai komputer beliau ternampak monitor 16 inci lebar dan 10 inci tinggi. Adakah komputer sesuai dengan mejanya? Gunakan teorem Pythagoras untuk mengetahui:

(16)^2 + (10)^2
= 256 + 100 
= C2 √356 = C
18 inci. = C
Powered by Blogger.