Header Ads

8 pekerjaan terpopular 2015 memerlukan mathematik

Setiap tahun, di Amerika populariti sesautu pekerjaan sentiasa berubah mengikut kehendak pasaran kerja. Pelbagai jenis perkerjaan dari penjagaan kesihatan atau IT, dalam bidang kreatif atau dunia perniagaan. Menurut jangkaan Jabatan Biro Buruh Statistik Buruh Amerika, terdapat pellbagai jenis pekerjaan yang akan terus mendapat perhatian dan berkembang pesat antara tahun 2012 dan 2022. Pekerjaan itu adalah dari industri perniagaan, kreatif, pembinaan, penjagaan kesihatan, perkhidmatan sosial dan teknologi dan sebagainya. Banyak faktor yang diambil kira termasuk peluang, kadar pertumbuhan, prospek pekerjaan, kadar pengangguran, gaji dan kepuasan bekerja.


Mari kita lihat 8 pekerjaan di tahun 2015.
1: Doktor gigi Doktor gigi rata - rata memperoleh gaji dari $164,570 dan median gaji dari $146,340. Diramalkan akan ada 23,200 peluang pekerjaan baru dengan peningkatan sebanyak 16 peratus antara tahun 2012 dan 2022.
2: Jururawat Diramalkan akan ada 37,000 peluang pekerjaan baru muncul pada kadar 33.7 peratus antara tahun 2012 dan 2022.
3: Pereka Perisian (Software Developer) Pada tahun 2013 gaji Pereka Perisian adalah di atas $96,000, dan Pembangun membuang median gaji dari $92,660 yang sama tahun. Diramalkan akan ada 139,000 sehingga tahun 2022.
4: Doktor Memperoleh gaji dari $188,440 dan median gaji dari $146,340. Diramalkan peluang pekerjaan baru dengan peningkatan sebanyak 18 peratus antara tahun 2012 dan 2022.
5: Dental Hygienist Diramalkan peluang pekerjaan baru dengan peningkatan sebanyak 33.3 peratus antara tahun 2012 dan 2022.
6: Terapi Fizikal Diramalkan peluang pekerjaan baru dengan peningkatan sebanyak 36 peratus antara tahun 2012 dan 2022.
7: Computer Systems Analyst Diramalkan peluang pekerjaan baru dengan peningkatan sebanyak 24.5 peratus antara tahun 2012 dan 2022.
8: Information Security Analyst Diramalkan peluang pekerjaan baru dengan peningkatan sebanyak 36.5 peratus antara tahun 2012 dan 2022.

Discrete Mathematics dan Pereka Perisian (Software Developer)
Berdasarkan kepada data di atas jelaslah matematik amat penting dalam mendapatkan perkerjaan kerana pereka perisian umumnya memerlukan kefahaman dalam bidang discrete matematik.
Powered by Blogger.